Świadczymy usługi opiekuńcze

Nasza spółdzielnia świadczy również usługi opiekuńcze, zlecane przez gminną pomoc społeczną. Potrzebują jej najczęściej osoby, które ze względu na swój wiek, chorobę i samotność nie radzą sobie z codziennymi czynnościami: zakupami, sprzątaniem, gotowaniem, zabiegami higienicznymi lub z regularnym przyjmowaniem leków.

Każdy, kto znajdzie się w takiej sytuacji, a nie może skorzystać z pomocy najbliższej rodziny, powinien zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie usług opiekuńczych, obejmujących pomoc między innymi w zakupach, gotowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, myciu, ubieraniu, a także w miarę możliwości, w zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia lekarskie, potwierdzające, że taka pomoc jest nam potrzebna. Po dwóch tygodniach od otrzymania zgłoszenia pracownik socjalny z Ośrodka przeprowadza u nas w domu wywiad środowiskowy, w celu ustalenia naszej faktycznej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wywiad może zostać przeprowadzony także wśród rodziny (również poza naszym miejscem zamieszkania), jeżeli GOPS będzie chciał zbadać, czy w naszym najbliższym otoczeniu nie ma bliskiego, który mógłby nam pomóc (np. dzieci, wnuków).

Wnioski z wywiadu mogą wpływać między innymi na wysokość odpłatności za przyznaną nam usługę opiekuńczą. Decyzję o przyznaniu opieki wydaje kierownik Ośrodka w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Fot. jesienwieku.pl

opieka-640x739