PORYWamy się na nowoczesność!

Z przyjemnością informujemy, że wniosek spółdzielni pn.

PORYWamy się na nowoczesność! 

otrzymał dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy na lata 2022-2025. Pozyskane wsparcie finansowe wynosi 164 500,00 PLN netto.

„ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”

W ramach działań związanych z planowanym przedsięwzięciem jest zakup nowego samochodu elektrycznego, którego głównym celem będzie obniżenie negatywnego wpływu na środowisko.

Całość zakupów zostanie sfinansowana w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025, którego celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój działalności.

Na bieżąco będziemy informować o efektach naszych działań.